Pagkawala ng malay at malabo: ano ang gagawin kapag may nawawalan ng malay?

Anonim

Ano ang mga pangunahing sanhi ng pagkawala ng malay?

Ang kawalan ng malay ay maaaring magresulta mula sa sakit, trauma o kakulangan ng oxygen.

Ngunit ang walang malay ay maaaring magkaroon ng iba pang mga sanhi, tulad ng alkohol o paggamit ng droga, pagkalason ng carbon monoxide, atbp.

Unang pinabalik: suriin kung ang reaksyon ng biktima sa pagsasalita o hawakan

  • Magsalita sa kanya sa isang malakas na tinig: "Buksan ang iyong mga mata!" ", " Iling ang aking kamay! ".
  • Sa kawalan ng anumang tugon, ang tao ay walang malay.