Pagkalason: tawagan ang isang sentro ng control ng lason .fr

Anonim

Mga sentro ng control ng lason: isang epektibong network ng kalusugan

Ang mga sentro ng control ng lason ay may dalawang mahahalagang misyon.

  • Nagbibigay sila ng impormasyon sa publiko at gumawa ng isang diagnosis upang tumugon sa emerhensiya ng pagkalasing.
  • Nagsasagawa rin sila ng vigilance work upang maiwasan ang mga panganib at masubaybayan ang mga nakakalason na epekto ng isang produkto sa mga tao.

Inilaan para sa pangkalahatang publiko ngunit para sa mga propesyonal sa kalusugan, ang mga sentro ng control ng lason ay nasa iyong serbisyo 24 oras sa isang araw.

Tatlumpung lason at toxico-vigilance center (CAPTV) ang kumalat sa teritoryo, na tatlo dito ay higit na nakatuon patungo sa toxico-vigilance. Ang Nancy center ay may dalawang tiyak na misyon. Nagdaragdag ito sa National Base of Products and Compositions (BNPC) kung saan ang 120, 000 mga produkto ay kasalukuyang isinangguni. Tinutuya din nito ang pagkakakilanlan ng mga gamot batay sa kanilang mga paglalarawan.

Ang lahat ng mga sentro ay may access sa data na ito at magkasama.

Ang mga sentro ng control ng lason ay gumagana nang malapit sa pakikipagtulungan sa SAMU at ang Mga Pagkakataon upang kumilos sa synergy.

Pakikinig sa iyo 24 na oras sa isang araw …

At pitong araw sa isang linggo! Ang mga doktor at parmasyutiko ay umikot upang masuri ang mga panganib na nauugnay sa nakakalason na pagkakalantad at hinahanap ang naaangkop na paggamot. Sa bawat araw, sinasagot ng mga espesyalista ang isang daang tawag.

Ang madalas na tawag sa pag-aalala:

  • para sa 54% sa kanila, pagkalason na may kaugnayan sa droga,
  • 60% ng hindi sinasadyang pagkalason na nag-aalala ng 2 hanggang 4 taong gulang,
  • Ang mga paglilinis ng mga produkto ay mananatiling madalas na sanhi ng mga tawag,
  • tulad ng mga katanungan ng kabute,
  • at halaman.