Ospital: emergency na tulong medikal

Anonim

Binuo noong 2008 ng isang komite ng quadripartite na nagdadala ng mga pampublikong aktor sa emergency aid (Mga Ministro ng Panloob at Kalusugan, mga bumbero at emergency na manggagamot), ang pamantayang "samahan ng personal na pagsagip at tulong" medikal na emergency "ay nababahala sa pamamahala ng mga emergency na pre-ospital. Sinusuri nito ang papel ng iba't ibang mga aktor na kasangkot at tinukoy ang mga bagong patakaran sa operating sa pagitan ng mga serbisyong pampublikong kasangkot sa pagliligtas at pang-emergency na pangangalaga para sa populasyon. Resulta mula sa isang walong-buwan na konsultasyon, ang sanggunian ng sanggunian ay aktwal na nagmula sa Hunyo 25, 2008. Ito ay pormal na na-formalize ng utos ng Abril 24, 2009.

Tinukoy ng utos ang mga sukat at mga hamon ng frame na ito ng sanggunian. Ginagawa niya ngayon ang dokumentong ito na "doktrinang Pranses" ng mga pampublikong serbisyo sa mga tuntunin ng pang-araw-araw na samahan ng kaluwagan at kagyat na pangangalaga. Ang layunin ay "upang matiyak ang pambansang pagkakaugnay ng pagliligtas sa tao" at sa gayon ay malunasan ang posibleng mga dysfunctions ng koordinasyon sa pagitan ng mga departamento ng mga serbisyo ng sunog at pagligtas (ang Sdis, sa ibang salita na mga bumbero) at mga serbisyo ng kagyat na tulong medikal (ang Samu at ang Smur at ang mga emergency na doktor). Upang mailagay ito nang simple, ang hamon ay linawin ang pamamahagi ng mga responsibilidad sa pagsasagawa ng mga personal na misyon sa pagliligtas sa pamamagitan ng pagtanggal ng tatlong uri ng serbisyo sa mga biktima: permanenteng pag-aalaga, agarang tulong at sa wakas, pang-emergency na medikal.

Nalalapat din ang pamantayang ito sa mga yunit ng militar ng mga bumbero sa Paris at ang mga bumbero sa Marseille: ang mga istrukturang ito ay hanggang sa katapusan ng 2009 upang iakma ang kanilang mga organisasyon sa pagpapatakbo sa mga bagong probisyon na tinukoy ng pamantayan. Nagbibigay din ang kautusan para sa isang komite ng pagsubaybay at pagsusuri upang suportahan ang pagpapatupad ng system sa pambansang antas. Ang komite na ito ay may partikular na misyon ng pagtiyak ng isang pagsusuri ng system sa taong 2012.

Sa malawak na mga termino, ang imbakan ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi. Matapos ang isang maikling paalala ng balangkas ng pambatasan at regulasyon na puwersa sa pag-frame ng Sdis at Samu, ang dokumento ay interesado sa kurso ng taong nasa pagkabalisa (mula sa paggamot ng tawag sa inangkop na medikal na tugon). Ang huling bahagi ay mas kaayon sa isang pagtatasa ng mga umiiral na istruktura at ang kanilang mga mode ng operating at bumubuo ng isang bilang ng mga panukala ng modernisasyon, kabilang ang partikular na ang interoperability ng mga serbisyong pampubliko na nag-aambag sa mga misyon ng seguridad ng sibil.