Mga Kamatayan: pagtanggi sa rate ng kamatayan para sa mga medikal na sanhi,

Anonim

45 ang nagiging punto para sa kamatayan . Bago ang edad na ito, ang maiiwasang pagkamatay ay namamayani: mga aksidente, mga pagpapakamatay, mga komplikasyon ng pagbubuntis o panganganak. Pagkatapos ay mayroong mga kanser .

Sa pagitan ng edad na 1 at 14, ang mga rate ng pagkamatay ay nahulog sa 27% sa pagitan ng 2000 at 2008, higit sa lahat dahil sa pagbagsak sa mga namamatay na aksidente.

Sa pagitan ng 15 at 24 taong gulang, ang pagkamatay ay nasa 75% ng mga kaso, lalaki. Ang mga aksidente ay nagdudulot ng 43% ng mga pagkamatay na ito, bago ang mga pagpapakamatay. Sa pagitan ng 2000 at 2008, ang mga rate ay nahulog 29% salamat sa matalim na pagbagsak sa mga aksidente - lalo na sa transportasyon.

Sa pagitan ng edad na 25 at 44, ang mga aksidente at mga pagpapatiwakal ay ang nangungunang sanhi ng kamatayan para sa mga kalalakihan (sa paligid ng 20% ​​ng pagkamatay bawat isa). Sa mga kababaihan, pangunahin ang mga bukol sa suso o baga ay responsable para sa 37.5% ng pagkamatay . Pagkamamatay mula sa kanser sa baga na bumagsak para sa kanila sa pagitan ng 2000 at 2008 habang ito ay nahulog nang masakit para sa mga kalalakihan (-37%).

Ang namamatay sa pagitan ng 45 at 64 taon ay higit sa lahat dahil sa cancer : 54% sa mga kababaihan at 45% sa mga kalalakihan. Napansin ng CépiDc ang isang malakas na pagtaas ng pagkamatay mula sa kanser sa baga (+ 76%) at atay (+ 40%) sa mga kababaihan dahil sa mabibigat na paninigarilyo.

Sa pagitan ng edad na 65 at 84, anuman ang kasarian, ang pagkamatay dahil sa mga degenerative na sakit ay tumaas nang malaki (+ 58% para sa Alzheimer's disease, + 11% para sa sakit na Parkinson).

Pagkaraan ng 85 taon, ang sakit sa cardiovascular ay nagiging nangungunang sanhi ng kamatayan . Ang sakit ng Alzheimer ay ang pangatlong nangungunang sanhi ng kamatayan para sa mga kababaihan at ikaapat para sa mga kalalakihan.

Ang pinakamalaking nababawasan ang pag-aalala ng tulad ng trangkaso sa trangkaso (-29%), mga aksidente (-26%), lalo na ang transportasyon (-46%), mga sakit sa cardiovascular (-24%).

Sa kaibahan, ang dami ng namamatay mula sa sakit ng Alzheimer ay nagpapakita ng pinakadakilang pag-unlad mula ika-11 na lugar hanggang ika-4 na lugar sa pagitan ng 2000 at 2008.